Doğal veya yapay kaynaktaki suların şehir şebekelerine veya su depolarına HDPE veya çelik borular ile montaj ve sevkini gerçekleştiriyoruz.